Rocznik Przemyski tom 43 zeszyt 3. Literatura i Język

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 43 zeszyt 3. Literatura i Język, Przemyśl 2007, s. 148

Cena 10,00 zł

 

 

Spis treści:

Artykuły:

 • Mowa Jana Fredra, Wojewody ruskiego w senacie do króla Jana Olbrachta - ze zbioru Franciszka Glinki Zwierzyniec Jednorożców. Wydał Jerzy Starnawski przy współpracy Marii Starnawskiej i Roberta Zawadzkiego.
 • KRZYSZTOF KOEHLER, „Ojczyzna bliższa" Stanisława Orzechowskiego.
 • PIOTR BOREK, Niedoceniony literat z przemyskiego, czyli o Janie Białobłockim.
 • PIOTR BOREK, Pochodni wojennej sławy Klarze męstwa Jana Białobłockiego.
 • JERZY STARNAWSKI, Chór muz greckich na chwałę Andrzeja Maksymiliana Fredry.
 • JERZY STARNAWSKI, Franciszka Glinki Anagrammata ku czci Andrzeja .Maksymiliana Fredry.
 • ZBIGNIEW SUDOLSKI, Kornel Ujejski we wspomnieniach Zofii Romanowiczówny.
 • JOANNA RUSIN, Wierny uczeń Sienkiewicza. Słów kilka o życiu i literackich próbach Zdzisława Gródeckiego.
 • TOMASZ PUDŁOCKI, Władysław Tarnawski wobec wizyty G.K. Chestertona we Lwowie i w Przemyślu.
 • BEATA ŻYWICKA, Co wiemy o wartościach? Inspiracje aksjologiczne we współczesnej myśli filozoficznej i humanistycznej.
 • MARIA KRAUZ, Za bardzo dobre wyniku w nauce... czyli o strukturze dedykacji w nagrodach uczniowskich.
 • ARKADIUSZ MAŚLACH, Imiennictwo wsi galicyjskiej w XIX w. (na podstawie metryk z Zarzecza, pow. niżański z 1. 1828-1864).

 

 

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie