Rocznik Przemyski tom 42, zeszyt 4. Historia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 42, zeszyt 4. Historia, Przemyśl 2006, s. 272 

Cena 15,00 zł

Spis treści:
Artykuły:

 • ANNA WEISS, Biskupi przemyscy w latach 1375-1559 
 • JAN KWAK, Semper Fidelis. Z dziejów obronności Lwowa w XVII wieku 
 • JACEK KANIEWSKI, Lwów miasto-forteca w świetle uchwał i instrukcji sejmików koronnych za panowania króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego 
 • ADAM PERŁAKOWSKI, Wyprawa księcia Maksymiliana Emanuela von Württemberg-Winnental na ziemie ruskie w 1704 roku 
 • KONRAD RZEMIENIECKI, Małżeństwa łacińsko-unickie na terenie archidiecezji lwowskiej na przełomie XVIII i XIX wieku (na przykładzie rzymskokatolickiej parafii Monasterzyska) 
 • SABINA REJMAN, Organizacja targów i jarmarków w Żółkwi w okresie autonomicznym (na podst. uregulowań prawnych władz miejskich) 
 • JOLANTA KAMIŃSKA-KWAK, Inteligencja Przemyśla w okresie autonomicznym
 • WOJCIECH W. WIŚNIEWSKI, Karpaty Wschodnie w życiu i twórczości Macieja Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego (1814-1890) 
 • TOMASZ PUDŁOCKI, Na drogę tam, gdzie włada duch! Wzorce i ideały II Drużyny Harcerskiej działającej przy Gimnazjum Słowackiego w Przemyślu w latach międzywojennych 
 • ZENON ANDRZEJEWSKI, Próba storpedowania akcji „Reinhard” 26 lipca 1942 roku w Przemyślu przez oficerów Wehrmachtu 

Materiały:

 • FRANCISZEK WASYL, Ormiański spis status animarum parafii Horodenka z 1791 roku

Biografie:

 • ZENON ANDRZEJEWSKI, Prof. dr Mojżesz Altbauer (1904-1998)
 • ZENON ANDRZEJEWSKI, Płk dr Józef Mieses (1882-1941) 
 • ZENON ANDRZEJEWSKI, Dr fil. Henryk Ignacy Oesterreicher (1892-1942) 

Artykuły recenzyjne i Recenzje:

 • ZDZISŁAW BUDZYŃSKI, Dzieje społeczne nowożytnego Lwowa w ujęciu ukraińskiego historyka 
 • ANDRZEJ GLIWA, Siedziby szlachty ziemi przemyskiej od połowy XIV do początków XVIII w. 

Polemiki:

 • ZDZISŁAW BUDZYŃSKI, Małżeństwa mieszane na pograniczu etnicznym jako problem badawczy (w odpowiedzi Konradowi Rzemienieckiemu)

Galeria

 • Powiększ zdjęcie