Rocznik Przemyski tom 41, zeszyt 4. Historia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 41, zeszyt 4. Historia, Przemyśl 2005, s. 226 

Cena 12,00 zł

Spis treści: 

 • ADAM LISEK, Rola Kamieńca Podolskiego dla obozu stanisławowskiego w województwie podolskim w latach 1733-1736 
 • JACEK KANIEWSKI, Twierdza kamieniecka w laudach i instrukcjach sejmików koronnych za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego 
 • ELŻBIETA RUSINKO, Szkolnictwo średnie w Jarosławiu w latach 1884-1939. Aspekty ekonomiczno-socjalne 
 • RYSZARD TŁUCZEK, Żydowskie i ukraińskie organizacje i zakłady dobroczynne na obszarze  b. Galicji w latach 1918-1939 
 • MARIAN KOZACZKA, Ordynacja Ołycka w latach 1918-1939 
 • SABINA REJMAN, Akta metrykalne w zasobach zespołu Konsystorz metropolitarny obrządku łacińskiego we Lwowie w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum Ukrainy we Lwowie 
 • GRZEGORZ ZAMOYSKI, Schematyzmy diecezji przemyskiej ob. łac. jako źródło statystyczno-kartograficzne 
 • GRZEGORZ KLEBOWICZ, Status ecclesiarum dioecesis Premisliensis Fryderyka Alembeka – próba rekonstrukcji
 • TOMASZ PUDŁOCKI, Andrzej Skowronek – długoletni sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 
 • ZENON ANDRZEJEWSKI, Dr Filip Axer (1884-1942) 

 

 

 

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie