Rocznik Przemyski tom 46 zeszyt 2. Archeologia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 46 zeszyt 2. Archeologia, Przemyśl 2010, s. 134+4 nlb.

Cena 14,00 zł

 

 

Spis treści: 

Artykuły:

 • JERZY LIBERA, KRZEMIENNE, „GROTY”, „SZTYLETY” ORAZ „SIERPY” W DORZECZU SANU. PRZYCZYNEK DO STUDIÓW NAD WYBRANYMI WYTWORAMI KRZEMIENIARSTWA KULTURY MIERZANOWICKIEJ
 • AGNIESZKA DZIERŻANOWSKA, DARIUSZ KRÓL, PAWEŁ RZĄSA, MAŁGORZATA RYBICKA, KILKA UWAG NA TEMAT WYNIKÓW BADAŃ WYKOPALISKOWYCH PRZEPROWADZONYCH W 2009 ROKU W BIAŁOBRZEGACH, STAN. 5, WOJ. PODKARPACKIE
 • WOJCIECH PORADYŁO, KULTURA PRZEWORSKA NA LESSOWYM PRZEDPOLU KARPAT POMIĘDZY PRZEWORSKIEM A PRZEMYŚLEM. KATALOG STANOWISK
 • BARTŁOMIEJ SZ. SZMONIEWSKI, WSTĘPNE WYNIKI Z BADAŃ RATOWNICZYCH W LEŻACHOWIE, STANOWISKO 7, GM. SIENIAWA, POW. PRZEWORSK, W ROKU 2009
 • RUBEN GIAROUINTA, MARIA LITYŃSKA-ZAJĄC WYNIKI ANALIZ BOTANICZ­NYCH ZE STANOWISKA NR 7 W LEŻACHOWIE, GM. SIENIAWA (SEZON 2009)
 • EWA SOSNOWSKA, STAN ZAGROŻENIA GRODZISKA W AKSMANICACH POD PRZEMYŚLEM
 • MAGDALENA KRZEMIŃSKA, NOWE ODKRYCIA W REJONIE DAWNEGO KOŚCIOŁA ŚW. PIOTRA W PRZEMYŚLU
 • JAROSŁAW SIM, DENARY PIERWSZYCH JAGIELLONÓW. TYPOLOGIA, ODMIANY, IKONOGRAFIA WG NAJNOWSZYCH BADAŃ
 • ŁUKASZ ANTOSIK, ODCISK TEKSTYLNY Z FRAGMENTU KAFLA ZNALEZIONEGO W JAROSŁAWIU

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie