Rocznik Przemyski tom 45 zeszyt 2. Archeologia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 45 zeszyt 2. Archeologia, Przemyśl 2009, s. 184+4 nlb.

Cena 12,00 zł

Spis treści: 

Artykuły:

 • SŁAWOMIR KADROW, Młodsza epoka kamienia na Ziemi Przemyskiej 
 • RENATA MADYDA-LEGUTKO, JUDYTA RODZIŃSKA-NOWAK, Sytuacja kulturowa w dorzeczu górnego Sanu w okresie rzymskim w świetle najnowszych badań
 • WOJCIECH PORADYŁO, Kultura przeworska na lessowym przedpolu Karpat pomiędzy Przeworskiem a Przemyślem
 • WOJCIECH BLAJER, Uwagi o stanie i perspektywach badań nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza w dorzeczu Sanu
 • KRZYSZTOF TUNIA, PIOTR WŁODARCZAK, Wstępne wyniki z badań wykopaliskowych na stanowisku nr 7 w Leżachowie, pow. Przeworsk, w roku 2008
 • EWA KĘDZIERSKA, Drugi sezon badań na stanowisku nr 4 w Radawie, pow. Jarosław (2008)
 • ZBIGNIEW PIANOWSKI, Przemyśl i Padeborn. Kilka uwag o tradycjach budownictwa rezydencjonalnego
 • BARTŁOMIEJ SZYMON SZMONIEWSKI, EWA SOSNOWSKA,Wczesnośredniowieczne ozdoby szklane z badań przy Placu Berka Joselewicza w Przemyślu
 • MICHAŁ AUCH, Średniowieczna ceramika szkliwiona z Przemyśla
 • JOANNA KOCIUBA, Historia budowy kolegiaty p. w. Bożego Ciała w Jarosławiu w świetle nadzorów i badań archeologicznych

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie