Rocznik Przemyski tom 44 zeszyt 2. Archeologia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 44 zeszyt 2. Archeologia, Przemyśl 2008, s. 138+12 nlb.

Cena 12,00 zł

Spis treści:

Artykuły :

 • TOMASZ KALICKI, BARTŁOMIEJ SZYMON SZMONIEWSKI,Weryfikacyjne badania stanowiska archeologicznego nr 76 w Przemyślu przy ul. Słowackiego
 • MARIA ŁANCZONT, JERZY OKOŃSKI, Profile geologiczne w rejonie lessowych stanowisk paleolitycznych 146 i 147 w Przemyślu (Teren planowanego centrum handlowego „Cegielnia”). Dawne poglądy, nowe dane
 • ARTUR PORĘBA, WACŁAW M. ZUBEREK, MARIA ŁANCZONT, JOLANTA NOGAJ-CHACHAJ, Starożytne kurhany w rejonie Cieszacina Wielkiego w świetle badań georadarowych oraz elektroopornościowych
 • RENATA MADYDA-LEGUTKO, JUDYTA RODZIŃSKA-NOWAK, JOANNA ZAGÓRSKA-TELEGA, Wyniki najnowszych badań na cmentarzysku ludności kultury przeworskiej w Prusieku, stan. 25, pow. Sanok
 • KATARZYNA ŁOJOWSKA, JERZY OKOŃSKI, Badania wykopaliskowe na stan. 1 i 5 w Ostrowie, pow. Przemyśl w 2007 roku (Część druga)
 • WOJCIECH PORADYŁO, Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 4 w Prałkowcach, gm. Krasiczyn
 • TOMASZ KALICKI, EWA SOSNOWSKA, Uwarunkowania fizycznogeograficzne lokalizacji wczesnośredniowiecznego Przemyśla: budowa geologiczna i rzeźba – pierwsze wyniki
 • ANDRZEJ KOPERSKI, MAGDALENA KRZEMIŃSKA, Materiały wczesnośredniowieczne z pl. Berka Joselewicza w Przemyślu, stan. nr 65 (Sezon badawczy – 2002)
 • GABRIELA ZIÓŁKOWSKA, MARIUSZ ZIÓŁKOWSKI, Wstępne wyniki archeologiczno-architektonicznych badań wykopaliskowych kolegiaty p.w. Wszystkich Świętych w Jarosławiu przeprowadzonych w roku 2008

Komunikaty:

 • JERZY LIBERA, Krzemienna siekiera z Dachnowa, pow. Lubaczów
 • ZBIGNIEW JELIŃSKI, Wstępne wyniki nadzorów archeologicznych przeprowadzonych nad pracami ziemnymi na Placu Niepodległości w Przemyślu

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie