Rocznik Przemyski tom 43 zeszyt 2. Archeologia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 43 zeszyt 2. Archeologia, Przemyśl 2007, s. 143+6 nlb.

Cena 12,00 zł

 

 

Spis treści:

 • ANDRZEJ JACEK TOMASZEWSKI, JERZY LIBERA, Paleolityczne materiały z Przemyśla w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego (dzieje kolekcji)
 • MARIA ŁANCZONT, JOLANTA NOGAJ-CHACHAJ, MARIA RACKA, MONIKA FABIAŃSKA, GRAŻYNA BZOWSKA, Geochemiczne badania kurhanu I w Cieszacinie Wielkim
 • EWA KĘDZIERSKA, MONIKA BUSZTA, Sprawozdanie z badań ratowniczych na stan. 4 w Radawie, pow. Jarosław w 2006 r.
 • WOJCIECH BLAJER, Dziewiąty sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 5 w Lipniku, pow. Przeworsk
 • BARBARA SZYBOWICZ, Analiza antropologiczna materiału kostnego z grobu nr 539 odkrytego w 2006 r. na cmentarzysku grupy prze-worskiej w Lipniku, stan. 5
 • KATARZYNA TRYBAŁA-ZAWIŚLAK, Trzeci sezon archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku 6 w Manasterzu, pow. Jarosław
 • RENATA MADYDA-LEGUTKO, JUDYTA RODZIŃSKA-NOWAK, JOANNA ZAGÓRSKA-TELEGA, Wyniki dalszych badań na cmentarzysku kultury przeworskiej w Prusieku stan. 25, pow. Sanok
 • JOANNA LIGODA, Żelazny grot z Rokietnicy, pow. Jarosław
 • JERZY OKOŃSKI, KATARZYNA ŁOJOWSKA, Badania wykopaliskowe na stanowiskach 1 i 5 w Ostrowie, pow. Przemyśl w 2007 r.
 • MONIKA BOBER, Wczesnośredniowieczne oraz pradziejowe ślady osadnictwa odkryte pod wałem wczesnośredniowiecznego podgrodzia w Przemyślu
 • ZBIGNIEW PIANOWSKI, Aula palatium przedromańskiego w Prze­myślu po badaniach w roku 2006
 • WOJCIECH PORADYŁO, Kapliczki na Kopcu Tatarskim w Przemyślu w świetle badań wykopaliskowych

   

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie