Rocznik Przemyski tom 42 zeszyt 2. Archeologia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 42 zeszyt 2. Archeologia, Przemyśl 2006, s. 152,

Cena 12,00 zł

Spis treści: 

Artykuły:

 • M. ŁANCZONT, J. NOGAJ-CHACHAJ, M. KOMAR, J. KUSIAK, W. ZERNICKAYA, Problemy z paleogeograficzną i stratygraficzną interpretacją osadów stokowych i podścielającego paleopedonu oraz ich archeologiczny kontekst (na przykładzie stanowiska w Cieszacinie Wielkim, Wysoczyzna Kańczucka) 
 • WOJCIECH BLAJER, Ósmy sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 5 w Lipniku, pow. Przeworsk 
 • BARBARA SZYBOWICZ, Analiza antropologiczna odkrytych w 2005 r. szczątków kostnych z wybranych grobów z cmentarzyska grupy tarnobrzeskiej w Lipniku, stan. 5, pow. Przeworsk 
 • P. JAROSZ, A. SZCZEPANEK, M. WOŁOSZYN, Badania wykopaliskowe na stan. 30 w Łazach, pow. Jarosław w 2005 r. 
 • KATARZYNA TRYBAŁA-ZAWIŚLAK, Drugi sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 6 w Manasterzu, pow. Jarosław 
 • R. MADYDA-LEGUTKO, J. RODZIŃSKA-NOWAK, J. ZAGÓRSKA-TELEGA,Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Prusieku, stan. 25, pow. Sanok 
 • R. MADYDA-LEGUTKO, E. POHORSKA-KLEJA, J. RODZIŃSKA-NOWAK, Osada z okresu rzymskiego w Pakoszówce, stan. 1, pow. Sanok 
 • GRZEGORZ KIEFERLING, Archeologiczne badania wykopaliskowe na stan. 1 i 2 w Trójczycach, pow. Przemyśl w roku 2005 
 • BARBARA SZYBOWICZ, Analiza antropologiczna szczątków ludzkich ze zbiorowego grobu birytualnego z osady kultury przeworskiej w Lipniku, stan. 3 pow. Przeworsk 
 • M. PIOTROWSKI, G. DĄBROWSKI, H. FICNER, P. GRABIEC, Czy w Łukawicy znaleziono relikty warsztatu tkackiego z okresu rzymskiego? 
 • MONIKA BOBER, Badania wału obronnego na stan. nr 20 w Przemyślu (Plac Katedralny 2) w roku 2005 
 • ZBIGNIEW PIANOWSKI, Kontynuacja badań palatium przedromańskiego w Przemyślu w roku 2005
 • ANDRZEJ KOPERSKI, MAGDALENA KOŚMIDER, Badania archeologiczno-architektoniczne zabytkowego „lamusa” w Hawłowicach Górnych, pow. Jarosław

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie